ایران اتوکد جامع­ترین مرجع تامین و اشتراک داده و اطلاعات تخصصی و کاربردی در حوزه­ های مرتبط با داده های اتوکد و شیپ فایل است. ایران اتوکد از طریق تولید محتوا، اشتراک داده­ها و اطلاعات و همکاری در تهیه مطالعات پژوهشی، دسترسی آسان پژوهشگران، دانشجویان و سازمان­های مرتبط به داده ها و اطلاعات را با هدف بهبود کیفیت تحقیقات در حوزه ­های مذکور را فراهم می ­آورد.