جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

آموزش نرم افزار اتوکد مپ

 

در سالهای اخیر با توجه به نیاز كاربریهای GIS در نقشه های رقومی CAD و توجه به این موضوع كه كاربران CAD  بتوانند بدون نیاز به تهیه نرم افزارهای تخصصی GIS ضمن دسترسی توأم به اطلاعات مكانی و توصیفی عوارض ، تحلیلهای مكانی مختلف را انجام دهند ، موجب گردید كه تا شركت AutoDesk ماژول اتوکد مپ AutoCAD Map را عرضه نماید. نرم افزار مذكور برای ایجاد ، نگهداری ، تحلیل و تولید اطلاعات نقشه ای در محیط CADمورد استفاده قرار می گیرد. این نرم افزار ساختار شیء گرای اتوکد AutoCAD را با ساختار مدیریت اطلاعات مكانی تلفیق می نماید.

كاربران این نرم افزار می توانند برای موارد زیر از آن بهره بگیرند:

1- ایجاد نقشه های رقومی و اتصال آنها به پایگاه داده ذخیره سازی

2- مدیریت و بازیابی داده های مرتبط با نقشه اعم از ترسیمی و غیرترسیمی

3- به اشتراك گذاشتن نقشه ها و پایگاه های داده برای دسترسی چند كاربره

4- ایجاد توپولوژی

5- اجرای جستجو و تحلیل مكانی

6-  ایجاد نقشه های موضوعی

4-  و راهنمای نقشه چاپ نقشه و كتابچه نقشه ها

 

در این فایل راهنمای آموزشی نرم افزار کدمپ شامل هفت فصل ارائه می گردد.

 

فرمت فایل: PDF

فرمت بسته: زیپ

حجم فایل: 3.66 مگابایت