جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان مهر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان مهر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان مهر

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان مهر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان مهر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان مهر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان مهر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان مهر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان مهر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان مهر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان مهر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان مهر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان مهر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان مهر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان مهر
 • شیپ فایل بارش شهرستان مهر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان مهر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان مهر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان مهر
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان مهر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان مهر
 • شیپ فایل سیل شهرستان مهر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان مهر
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان مهر
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان مهر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان مهر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان مهر
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان مهر
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان مهر
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان مهر
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان مهر
 • شیپ فایل دشت های شهرستان مهر
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان مهر
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان مهر
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان مهر
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان مهر
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان مهر
 • شیپ فایل شیب شهرستان مهر
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان مهر
 • شیپ فایل محدوده استان فارس

 

حجم فایل: 33.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان مهران، اینجا